Να στείλετε μήνυμα

Χάρτης ιστότοπου

Προϊόντα

Μηχανή φορτωτών ροδών
Συμπαγείς φορτωτές ροδών
Μικροί φορτωτές ροδών
Φορτωτής 918 ροδών
Φορτωτής ροδών 1,5 τόνου
2 φορτωτής ροδών τόνου
Φορτωτής ροδών 2,5 τόνου
Τροχοφόρος φορτωτής 3 τόνων
Τροχοφόρος φορτωτής 5 τόνων
ντηζελοκίνητο forklift
ηλεκτρικό τροφοδοτημένο forklift
Τηλεσκοπικός φορτωτής ροδών
Συμπληρωματικό τηλεχειριστήριο
φορτωτής ταύρων ολισθήσεων
Συμπληρωματικό φορητήρι Backhoe
Στοιχεία επικοινωνίας